2023 m. LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI


SĄVOKOS
• LFF – Lietuvos Futbolo Federacija;
• AFF – LFF nariais esančios regioninės futbolo asociacijos;
• LFF varžybos – LFF A (aukšto meistriškumo sporto varžybos), LFF I (aukšto meistriškumo sporto varžybos), LFF II (aukšto meistriškumo sporto varžybos) lygų ir LFF III (aukšto meistriškumo sporto varžybos) lygų žemesnių lygų bei kitos LFF ar jos pavedimu AFF vykdomos varžybos;
• COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekama interneto adresu https://comet.lff.lt;
• Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo komandą ir esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį;
• Komanda – grupė vieno Klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir dalyvaujančių Rungtynėse;
• Pagrindinė komanda – Klubo pagrindinė komanda;
• Dublerinė A lygos komanda – tai Dublerinė LFF A lygos čempionate rungtyniaujančio Klubo komanda;
• Dublerinė komanda – tai antroji Klubo komanda, kurioje, sutinkamai su šiais Nuostatais, gali žaisti atitinkamas skaičius Žaidėjų iš pagrindinės komandos ir atvirkščiai;
• Dukterinė komanda – tai trečioji Klubo komanda, kurioje negali žaisti nei pagrindinės, nei dublerinės komandos žaidėjai bei kurios žaidėjai negali žaisti nei Klubo pagrindinėje, nei dublerinėje komandoje, išskyrus šiuose Nuostatose nustatytas išimtis;
• Rungtynės – dviejų Komandų rungimąsis pagal Tarptautinės futbolo asociacijų valdybos (IFAB – International Football Association Board) patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio pranašumui išsiaiškinti; • FIFA – Federation Internationale de Football Association;
• Varžybų dalyvis – LFF varžybose dalyvaujantis asmuo;
• Pereinamosios varžybos – tai dvejos Rungtynės namai/išvyka, tarp dviejų skirtingose ir/arba to pačio lygmens lygose dalyvaujančių Komandų, dėl pakilimo/išlikimo arba išėjimo į kitą etapą, šiuose Nuostatuose numatytose varžybose. Pirmosios Rungtynės yra žaidžiamos žemesnėje lygoje žaidžiančios Komandos namų stadione jeigu abi komandos žaidė skirtingo lygmens varžybose.


BENDROJI DALIS
1. Šie Nuostatai nustato 2023 metų sezono LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių, kurios Lietuvos futbolo federacijos priskiriamos aukšto meistriškumo sporto varžyboms, organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su LFF varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.
2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Varžybų ir licenciavimo departamentui ir galioja iki 2024 metų sezono LFF varžybų nuostatų patvirtinimo.
3. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybes organizuoja Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija (toliau KLFF).
4. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybes privalo būti administruojamos COMET sistemoje.
5. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, LFF klubų licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais.

BENDROSIOS LFF VARŽYBŲ NUOSTATOS
6. Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti KLFF varžybose, privalo pateikti LFF oficialų rašytinį prašymą dalyvauti atitinkamose varžybose KLFF nustatytu terminu. Šiuo prašymu Klubas, be kita ko, privalo įsipareigoti paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB (tarptautinės futbolo asociacijos valdyba) nustatytų futbolo žaidimo taisyklių, o taip pat įsipareigoti visus ginčus spręsti FIFA, UEFA, LFF nustatyta tvarka.
7. Klubas, turintis teisę dalyvauti atitinkamose KLFF varžybose šios teisės netenka, jeigu:
7.1 nepateikia KLFF šiuose nuostatuose nustatyta tvarka prašymo dalyvauti atitinkamose KLFF varžybose ir/ar registruoti jo komandą atitinkamoms KLFF varžyboms ir/ar kitų pagal šiuos Nuostatus reikalaujamų dokumentų nustatytais terminais; arba
7.2 pareiškia, kad jis nedalyvaus atitinkamose KLFF varžybose, kuriose dalyvauti Klubas turi teisę, remiantis Nuostatais.

8. Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą.
9. Jeigu sužaidus paskutines LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių rungtynes, į jų nugalėtojos vardą pretenduoja dvi ar daugiau komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą pretenduoja dvi komandos) arba vieno rato turnyras (jeigu į nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi komandos) neutralioje aikštėje.
10. Visose papildomose Rungtynėse dėl LFF III lygos pirmenybių nugalėtojų vardo ir visose pereinamosiose Rungtynėse dėl teisės žaisti aukštesnėje/žemesnėje lygoje, gali žaisti tik toms atitinkamoms varžyboms, kuriose 2023 m. LFF sezoną dalyvavo papildomose Rungtynėse dalyvaujanti komanda, registruoti žaidėjai.
11. Išskyrus Nuostatuose numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka):
11.1 tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius, didesnis pergalių skaičius;
11.2 bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
11.3 didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
11.4 didesnis pergalių skaičius;
11.5 pagal mažesnę geltonų (1 taškas) ir raudonų (4 taškai) kortelių surinktą sumą;
11.6 burtai.

12. Tose pačiose varžybose gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda.
13. Jokie LFF III lygos klubai negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvauti iš LFF pašalinto nario vykdomose Varžybose ar turnyruose be atskiro LFF Vykdomojo Komiteto leidimo.
14. Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių ir/arba skaitmenų junginio.
15. Visose LFF varžybose Klubai privalo naudoti tik tuos Komandų pavadinimus ir ženklus/logotipus, kurie atitinka visus LFF varžybų nuostatuose pateiktus reikalavimus.
16. Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo.
17. Komanda, iškovojusi teisę iš žemesnės lygos pereiti į aukštesnę lygą, mažiausiai 2 (du) sekančius sezonus privalo žaisti tuo Komandos pavadinimu, kuriuo ji iškovojo teisę iš žemesnės lygos pereiti į kitą, nebent, suinteresuotam Klubui pateikus motyvuotą prašymą, yra priimamas LFF Vykdomojo komiteto sprendimas dėl šios taisyklės netaikymo atitinkamos Komandos atžvilgiu.
18. Dublerinės A lygos komandos ir Dublerinės komandos pavadinimas privalo būti sudarytas iš Pagrindinės komandos pavadinimo su žymeniu „B“.
19. Visi Klube registruoti žaidėjai, gimę ne anksčiau nei 2002-01-01, turi teisę žaisti be apribojimų už to Klubo Pagrindinę ir/ar Dublerinę komandą.
20. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su neilgesne nei 15 minučių pertrauka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.
21. Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse (neregistruotas LFF varžyboms, neturi teisės rungtyniauti pagal šiuos Nuostatus ar kitas LFF taisykles, drausminės nuobaudos, suspendavimas, diskvalifikacija).
22. Žaidėjai turi rungtyniauti su tais marškinėlių numeriais, kurie įrašyti į Rungtynių protokolą.
23. Komandai, pasitraukusiai ar pašalintai iš atitinkamų varžybų, nesužaidus pusės (50%) varžybų, jos pasiekti rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra anuliuojama, išskyrus Rungtynių drausmines nuobaudas). Komandai, pasitraukusiai ar pašalintai iš atitinkamų varžybų, sužaidus ne mažiau kaip pusę (50%) varžybų, jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose Rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0-3. Pasitraukusiųjų ar pašalintų Komandų žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF Drausmės Komitetas priima kitą sprendimą.

LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBĖS
24. Turinčių teisę dalyvauti LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse Klubų ir Komandų sąrašą tvirtina KLFF Valdyba. KLFF organizuojamose pirmenybėse gali dalyvauti tik jos veikloje teritorijoje registruoti Klubai. Išimtiniais atvejais atitinkamo Klubo prašymu LFF Vykdomasis Komitetas gali suteikti teisę Klubo komandai rungtyniauti kitos KLFF organizuojamose LFF III lygos pirmenybėse, jeigu tokia KLFF tam neprieštarauja.
25. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse dalyvauja 8 Komandos, pirmenybės vykdomos dviejais ratais (rungtyniaujama po kartą namuose ir išvykoje). Turų eiga nustatoma pagal Bergerio sistemą (komandoms tenkantis numeris nustatomas ištraukus burtus). Visus kitus klausimus, susijusius su pirmenybių organizavimu, sprendžia KLFF, nepažeisdama šių Nuostatų.
26. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei po 30 medalių (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).
27. LFF III lygos pirmenybių komandos nugalėtojos dalyvaus atrankos turnyre dėl teisės žaisti kito sezono LFF II lygos pirmenybėse.
28. LFF II lygos pirmenybėse, kuriose dalyvauja 16 Komandų, 2 (dvi) paskutines vietas užėmusios Komandos praranda teisę kitą sezoną žaisti LFF II lygos pirmenybėse ir iškrenta į LFF III lygą. Dublerinės A lygos komandos iš LFF II lygos pirmenybių neiškrenta.
29. Jei LFF II lygos pirmenybėse 2 (dviejų) paskutinių vietų užimančių komandų tarpe yra Dublerinės A lygos klubų komandos, tiek atitinkamai iškrenta komandų, kurios nėra Dublerinės A lygos klubų komandos.
30. Iš Klubo Pagrindinės komandos ir Dublerinės komandos gali patekti neribotas kiekis žaidėjų į Elitines (U-19 ir U-17) lygų atitinkamo Klubo komandas (turi atitikti amžiaus apribojimus).
31. Iš Pagrindinės Klubo komandos gali būti registruojami ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne vartininkai) ir vartininkas (be amžiaus apribojimų) į atitinkamo Klubo Dublerinę komandą ir neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2023 m. tokie žaidėjai bus gimę 2002 m. ir jaunesni). Iš Klubo Dublerinės komandos Klubo Pagrindinėje komandoje Rungtynėms gali būti registruojami ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne vartininkai) ir 1 vartininkas (be amžiaus apribojimų), taip pat neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2023 m. tokie žaidėjai bus gimę 2002 m. ir jaunesni).
32. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių Rungtynėse Komandai leidžiama neribotai keisti žaidėjus, rungtynių protokole gali būti registruojami 23 (dvidešimt trys) žaidėjai. Leidžiami atgaliniai keitimai.
33. Registraciją LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėms vykdo LFF. Registracijos LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėms metu Klubas pateikia:
33.1 LFF nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimas, pateikiamas Klubo logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų futbolo žaidimo taisyklių ir šių Nuostatų, LFF ar jos įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų, LFF įstatuose numatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos;
33.2 LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėms LFF nustatyta tvarka registruojamų žaidėjų paraišką; registruojamų varžyboms žaidėjų paraiška gali būti keičiama/pildoma tik Žaidėjų registracijos periodų laikotarpiais; oficialūs asmenys registruojami Comet sistemoje klubo profilyje, jie gali būti keičiami/pildomi viso sezono metu;
33.3 Klubas turi sumokėti nustatytą varžybų dalyvio mokestį;
34. Reikalavimai LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėms registruojamų Komandų sudėčiai: 30 (trisdešimt) žaidėjų. Sąraše gali būti ne daugiau kaip 20 % (dvidešimt procentų) žaidėjų laikinai perkeltų (paskolintų) iš kitų Klubų, tačiau iš vieno Klubo laikinai perkelti (paskolinti) gali būti ne daugiau kaip 2 (du) žaidėjai.
35. Apribojimai dėl registracijos ir rungtyniavimo vienu metu aikštėje ne Lietuvos Respublikos piliečiams LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse nenumatomi. Ne Lietuvos Respublikos piliečių registraciją LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėms vykdo LFF.
36. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse žaidėjo metinis registracijos mokestis ne Lietuvos Respublikos piliečiui nėra nustatomas. Jei Klubas turintis Pagrindinę komandą aukštesnėje lygoje, atskirose rungtynėse Pagrindinės komandos sudėtyje nori įtraukti Dublerinėje komandoje registruotą ne Lietuvos Respublikos pilietį, LFF nustatyta tvarka turi sumokėti mokestį, kurio dydis priklauso pagal tai kurioje lygoje rungtyniauja Klubo Pagrindinė klubo komanda. Registruoti rungtynėms žaidėjus atitinkamose lygose galima tik sumokėjus nustatytą mokestį.
37. Varžybų dalyvių Registracija Rungtynėms LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse, turi būti baigta likus ne mažiau kaip 10 minučių iki atitinkamų Rungtynių pradžios. Į Rungtynių žaidėjų sudėtį neįtrauktas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse.
38. Varžybų dalyvių registracija, užpildant protokolą Rungtynėms LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybėse, yra vykdoma per COMET sistemą.
39. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti suvedama į COMET duomenų bazę.
40. Asmenys, dalyvaujantys LFF varžybose turi būti registruoti vadovaujantis LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamentu.
41. Žaidėjas registruojamas tik viename Klube, tačiau jis gali žaisti keliose Klubo Komandose, jeigu jis atitinka atitinkamus šiame Nuostatų numatytus reikalavimus.
42. Žaidėjai gali būti registruojami Klubuose, dalyvaujančiuose LFF A lygos čempionate, LFF I lygos ir LFF II lygos pirmenybėse dviejų Žaidėjų registracijos periodų laikotarpiu. Ši teisė gali būti ribojama atitinkamų LFF organų sprendimais. Kompetetingiems LFF organams uždraudus Klubui registruoti žaidėjus, atitinkami žaidėjai, kurių atžvilgiu taikomas minėtas draudimas, nėra registruojami Klube, kol atitinkamo draudimo taikymas yra galiojantis.
43. Žaidėjų registracijos taisyklės yra nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamente.
44. Žaidėjų registravimo LFF A lygos čempionato varžyboms periodai: sausio 12 d. – kovo 18 d. (imtinai); antrasis periodas: liepos 1 d. – liepos 29 d. (imtinai).
45. Žaidėjų registravimo LFF I lygos pirmenybių varžyboms periodai: vasario 12 d. – kovo 18 d. (imtinai); antrasis periodas liepos 1 d. – liepos 29 d. (imtinai).
46. Žaidėjų registravimo LFF II lygos pirmenybių varžyboms periodai: vasario 12 d. – kovo 18 d. (imtinai); antrasis periodas liepos 1 d. – liepos 29 d. (imtinai).
47. Visų likusių LFF bei jos narių, ar jų įgaliotų subjektų organizuojamose ir vykdomose Varžybose numatytas vienas registracijos periodas, kuriuo žaidėjų registracija Klube vyksta nuo vasario 2 d. iki liepos 29 d. (šis periodas numatytas Lietuvos Respublikos piliečiams, jei paskutinį kartą nebuvo registruotas užsienio klube), o kiti žaidėjai registruojami šių nuostatų 44 – 45 – 46 punktuose nustatytais registracijos periodais), išskyrus žemiau numatytus atvejus, kada žaidėjas gali būti registruotas pasibaigus šiam registracijos periodui ir galioja išskirtinai nepilnamečiams žaidėjams:
47.1 Jeigu nepilnametis žaidėjas ne dėl futbolo priežasčių keičia gyvenamąją vietą, pervažiuojant iš vienos gyvenamosios vietos į kitą, tačiau šis punktas negalioją jeigu žaidėjas keičią gyvenamąją vietą tame pačiame mieste;
47.2 Jeigu nepilnametis žaidėjas einamajame sezone nebuvo registruotas jokiame klube (pirmoji registracija);
47.3 Jeigu nepilnametis žaidėjas einamajame sezone registruotas klube, tačiau neturi licencijos arba turi išduotą varžybų dalyvio licenciją, tačiau nesužaidė nei vienų oficialių rungtynių;
47.4 Nuostatų 44 – 45 – 46 punktuose nustatytais registracijos periodais žaidėjai gali būti registruoti ne daugiau kaip 3 (trijuose) Klubuose per sezoną. Per tokį laikotarpį žaidėjas turi teisę žaisti tik 2 (dviejų) Klubų oficialiose Rungtynėse.

48. Žaidėjai, einamajame sezone registruoti viename Klube, sekančiame Klube galės registruotis praėjus 40 kalendorinių dienų nuo jo paskutinės registracijos.

49. Atitinkamoms Varžyboms taikomu žaidėjų registravimo periodu registruoti žaidėjai, gali žaisti ir kitose Varžybose tame pačiame Klube, tačiau tik tuo atveju, kai žaidėjo registracijos data yra tokioms Varžyboms taikomame žaidėjų registracijos periode, o taip pat žaidėjas atitinka šiuose Nuostatuose keliamus reikalavimus.

50. Žaidėjui, kuris paskutinį kartą buvo registruotas užsienio klube, reikalingas Tarptautinis transferio sertifikatas. Norint registruoti tokį žaidėją papildomai privaloma nurodyti iš kokios šalies atvyko žaidėjas, paskutinio klubo kuriame jis buvo registruotas, pavadinimą, paskutinę jo oficialių rungtynių toje šalyje tikslią datą. Toks žaidėjas negalės būti registruotas ir žaisti tol, kol iš šalies, kurioje jis buvo registruotas paskutinį kartą futbolo asociacijos nebus gautas Tarptautinis transferio sertifikatas.

DRAUSMINĖS TAISYKLĖS

51. LFF drausminės taisyklės, skirtos padėti įgyvendinti LFF tikslus ir uždavinius, yra nustatytos LFF Drausmės kodekse.

52. Drausminės nuobaudos gautos LFF varžybose taikomos kalendoriniu principu.

53. Žaidėjui, kuris žaidžia už Pagrindinę ir Dublerinę komandas, įspėjimai (geltonos kortelės), pašalinimai (raudonos kortelės) skaičiuojami atskirai atitinkamame turnyre, nebent LFF Drausmės komitetas priima kitą sprendimą.

54. Visose lygose ir LFF Taurės varžybose gautos drausminės nuobaudos skaičiuojamos atskirai.

TEISĖJAVIMAS

55. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių rungtynėms teisėjų brigadas skiria KLFF Valdybos įgaliotas asmuo.
56. Atitinkamas LFF varžybas organizuojantis asmuo privalo užtikrinti paskirtos teisėjų brigados dalyvavimą Rungtynėse.
57. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas ir 2 (du) teisėjo asistentai.
58. Visų lygų Rungtynėse, žaidėjai po išsirikiavimo aikštėje prieš Rungtynes turi paspausti ranką priešininkams ir Rungtynių teisėjams, jei neprieštarauja 2023 m. COVID protokolui.
59. Tik šeši oficialūs asmenys ir atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti į Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio.
NENUMATYTI ATVEJAI
60. Visais Nuostatuose nenumatytais atvejais, vadovaujamasi 2023 m. LFF Varžybų nuostatais arba sprendžia KLFF Valdyba ar LFF Vykdomasis komitetas, kurio sprendimai yra galutiniai.

Šie Nuostatai yra patvirtinti 2023 m. gegužės 10 d.

KLFF Prezidentas: Rimantas Žvingilas
ŠIOS DIENOS RUNGTYNĖS
LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBĖS
Šiandien rungtynių nėra.

MOTERŲ REGIONINĖS LYGOS VAKARŲ REGIONO PIRMENYBĖS
Šiandien rungtynių nėra.

KLAIPĖDOS MIESTO 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Šiandien rungtynių nėra.

KLAIPĖDOS MIESTO VETRANŲ (35+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
20.00
5 turas
GARANT GROUP - NAUTICA
Mažoji d. d. aikštė (Sportininkų g. 46)
KLAIPĖDOS REGIONO VETRANŲ (45+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Šiandien rungtynių nėra.


TURNYRINĖS LENTELĖS
LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. Gargždų FK PEMPININKAI 6 13 15
2. Klaipėdos FK SIRIJUS B 5 10 12
3. Klaipėdos EDM STATYBA-SENDVARIS 6 2 12
4. Plikių SAKUONA 6 -5 6
5. Gargždų FK BANGA C 6 -6 6
6. Palangos FK MELNO 4 -9 3
7. Plungės BABRUNGAS B 5 -5 3

MOTERŲ REGIONINĖS LYGOS VAKARŲ REGIONO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. TAURAGĖS SC-MFK 6 10 12
2. BABRUNGO UOGOS 6 2 12
3. FK KARYS 4 3 9
4. FC NEPTŪNAS-KU 4 5 6
5. MINIJOS FA 4 -6 3
6. RIETAVO LIŪTĖS 4 -14 0

KLAIPĖDOS MIESTO 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. KLAIPĖDA CITY 8 21 22
2. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 8 20 20
3. EDM STATYBA-SENDVARIS 8 12 16
4. SK PLIKIAI 8 16 15
5. SIGROUP 8 5 15
6. FK JONUŠAI 8 0 9
7. FC SUOLIUKAS 8 -12 6
8. FK DITUVA 8 -39 3
9. FK PLIUSAS 8 -23 0

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. GARANT GROUP 6 29 18
2. KLAIPĖDA CITY 7 18 15
3. DANĖS PERLAS 7 8 13
4. NAUTICA 6 6 10
5. PVM-21 7 -7 10
6. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 7 -1 9
7. FK PLIUSAS 7 -15 4
8. MEMEL 7 -38 0

KLAIPĖDOS REGIONO VETERANŲ (45+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. HBH (Kretinga) 6 20 15
2. DANĖS PERLAS 6 11 15
3. GARGŽDŲ VETERANAS 5 6 10
4. ATLANTO VETERANAI 5 7 9
5. BABRUNGO VETERANAI 6 -11 6
6. ŠILUTĖS VETERANAS 6 -13 4
7. MEMEL 6 -20 0


KLFF.lt - 2015